Ավտոճանապարհային և հետիոտնային կամուրջների թռիչքային կառուցվածքներում ուժեղացնող թելիկներով պոլիմերային սալերի կիրառման առանձնահատկությունները

No Thumbnail Available
Date
2010
Authors
Օհանյան, Արմեն Մացակի / Ohanyan Armen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան
Abstract
Յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության զարգացվածության մակարդակը սերտորեն փոխկապակցված է ինչպես գյուղատնտեսության և արդյունաբերության, այնպես էլ տրանսպորտային ուղղիների՝ մասնավորապես ավտոճանապարհային ցանցի զարգացման հետ: Կամուրջները, հանդիսանալով ճանապարհների թանկարժեք և ըստ իրենց բնույթի բարդ ճարտարագիտական կառուցվածքներ, շահագործման ընթացքում պահանջում են պատշաճ խնամք, քանի որ նրանց վնասվելը կարող է բերել ծանր հետևանքների / Уровень хозяйственного развития каждой страны тесно связан с развитем транспортных путей, и в частности, автодорожной сети. Мосты, являясь сложными и ценными конструкциями дорог, нуждаются в уходе в особенности там, где они подвергнуты сейсмической опасности, в частности, в Республике Армения
Description
Ե.23.01 «Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր, կառույցներ և շինարարական նյութեր» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2010 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. Ս. Ազոյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Է. Վ. Բելուբեկյան, Է. Կ. Բեզոյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Տեխնիկական գիտություններ / Engineering & Technology
Citation