Защита атмосферного воздуха от загрязнения выбросов автомобилей в горных регионах / Լեռնային տարածաշրջաններում մթնոլորտային օդի պահպանումը ավտոմոբիլների արտանետումների աղտոտումից / Air protection from pollution of emissions from vehicles in mountain regions

No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Երիցյան, Գագիկ Սուրենի / Yeritsyan Gagik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Автомобильный транспорт играет огромную роль в формировании современного характера расселения людей, в распространении дальнего туризма, в территориальной децентрализации промышленности и сферы обслуживания / Աշխատանքի նպատակը ավտոմոբիլի էկոլոգիական արդյունավետության բարձրացումն է ու շրջակա միջավայրի վրա նրա վնասակար ազդեցության նվազեցումը` շարժակազմի էկոլոգիական հատկանիշների վրա շահագործական պայմանների ազդեցության օրինաչափությունների բացահայտման, էկոլոգիական արդյունավետության և արտանետումների հետևանքով գոյացող էկոլոգիական վնասի հաշվարկի մեթոդների մշակման ու ներդրման և մթնոլորտային օդի պահպանմանն ուղղված խնայողական միջոցառումների ընտրության միջոցով / The aim of this research is to raise the effectiveness of vehicle and minimize their negative impact on the environment by choosing impact conformities of exploitation conditions on environmental characteristics of vehicle, developing and implementing the calculation methods of environmental damage caused by the environmental effectiveness and emissions and choosing the more economical measures oriented to air protection
Description
ԻԴ.04.01 «Երկրաբնապահպանություն» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2012 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական խորհրդատու` Գ. Պ. Փիրումյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Գ. Շ. Ալավերդյան, Ջ. Վ. Կացիտաձե, Շ. Մ. Գրիգորյան ; Առաջատար կազմակերպություն` Մոսկվայի բնակարգավորման պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 32 էջ։
Keywords
Գիտություններ Երկրի մասին / Earth Science
Citation