Սնդիկով աղտոտված հողերի և նստվածքների էկոլոգիական գնահատականը ու վերականգնման ուղիները / Ecological evaluation of soil and sediment polluted with mercury and the ways of their recovery

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Գոդարզի, Նիկ Մոհամադ / Godarzi Nik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ
Abstract
Մարդկային գործունեության ազդեցությունը բնական լանդշաֆտների վրա ներկա ժամանակներում հասել է այնպիսի ծավալների, որ չի կարող չանդրադառնալ վերջինիս ինչպես որակական, այնպես էլ քանակական հատկությունների վրա / Работа посвящена изучению содержания ртути в гидробионтах и донных отложениях Персидского залива и почвах окрестностей нефтехимического комплекса Бендер-Имам (BIPC), находящегося на юге Ирана / Mercury content in hydrobionts and bottom sediments of Persian Gulf and soils around Bandar-e-Imam Petrochemical Complex (ВIPC) in the south of Iran were studied
Description
Գ.00.11 «էկոլոգիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Կ. Վ. Գրիգորյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Է. Գ. Յավրույան, Մ. Ջ. Թամոյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի «Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղ ; Սեղմագիր՝ 27 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation