Էրոզացված հողերի ագրոարտադրական հատկությունների բարելավման ուղիները Իրանի հյուսիս արեվմուտքի պայմաններում / Improvement ways of agro-industrial featur of eroded lands in northwestern Iran

No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Նազմի, Լեյլա / Nazmi Leila
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Abstract
Ի տարբերություն արտադրության այլ միջոցների գյուղատնտեսությունում օգտագործվող հողատարածքները սահմանափակ են և կլիմայափոխության ու անապատացման ներկա գործընթացների պայմաններում դրանց պահպանության և արդյունավետ օգտագործման խնդիրներն այսօր արդեն աշխարհի շատ երկրներում դիտարկվում են ազգային անվտանգության տեսանկյունից / Расширение посевных площадей за счет склоновых почв, характеризующихся высокой потенциальной опасностью развития эрозионных процесов, их охрана и эффективное использование является одним из основных условий дальнейшего развития сельскохозяйственного производства / Expansion of farmlands due to grasslands in steepy lands, characterized by a high potential risk of intensive erosion processe which the protection and efficient use of them is one of the main conditions for the further development of agricultural production
Description
Զ.01.01 «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասնագիտությամբ գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2012 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. Ռ. Մանուկյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Վ. Սահակյան, Ի. Ս. Ծերեթելի ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳՆ երկրագործության գիտական կենտրոն ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Գյուղատնտեսական գիտություններ / Agriculture
Citation