Գոյականական հիմքերով բաղադրությունները հայերենի և անգլերենի բառակազմական համակարգում / Noun-based structural patterns in the armenian and english word-formation systems

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Կարապետյան, Սիրարփի Հովիկի / Karapetyan Sirarpi
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
Ատենախոսության թեմայի արդիականությունը առաջին հերթին պայմանավորված է նրանով, որ ժամանակակից լեզվաբանությունը մեծապես կարևորում է լեզուների զուգադրական ուսումնասիրությունը, քանի որ այս կամ այն լեզվի կառուցվածքային և գործառական առանձնահատկություններն առավել արդյունավետ կարելի է ուսումնասիրել այլ լեզուների զուգադրական քննությամբ / Сопоставительное исследование структурных моделей словообразовательных конструкций с именными (существительными) основами в современном армянском и английском языках для выявления общих черт и различий в способах и средствах словообразования в исследуемых языках, что может способствовать уточнению их типологической характеристики на словообразовательном уровне / The aim of the dissertation is the comparative analysis of the noun-based structural patterns in Armenian and English word-formation systems, aiming at revealing similarities and differences existing between the two languages concerning the ways and means of wordbuilding, which may contribute to the clarification of their typological characterisation at the leveI of word-formation
Description
Ժ.02.02 «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Լ. Ս. Հովսեփյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Գ. Համբարձումյան, Մ. Գ. Դալալյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 155 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation