Изучение показателей некоторых биохимических функции печени в начальный период лактации коров / Կովերի լակտացիայի սկզբնական շրջանում լյարդի ֆունկցիայի որոշ կենսաքիմիական ցուցանիշների ուսումնասիրությունը / The study of some biochemical indice of liver function in early lactating cows

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Ռահմանի,Մոհամմադռեզա / Rahmani Mohammadreza
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
В основе повышения производства молочных продуктов лежит интенсификация молочного скотоводства На повышение молочной продуктивности коров большое влияние оказывают уровень кормления и условия содержания. Повышение продуктивности коров требует также знания закономерностей обмена веществ /Գյուղատնտեսական կենսաբանության արդիական հարցերից է կենդանիների առողջության պահպանումը և բարձր մթերատվության ապահովումը։ Բարձրակիթ կովերի լակտացիայի սկզբնական շրջանում որպես էներգիայի և սննդարար նյութերի բարձրացած պահանջարքի հետևանք հաճախ զարգանում են նյութափոխանակային խանգարումներ, որոնք ուղեկցվում են լյարդի ճարպակալմամբ և կետոզով / One of the actual problems in agricultural biochemistry is supporting agricultural animal health for high milk and meat production. High producing cows in early lactation period often undergo some metabolic disorders including fatty liver and ketosis due to high demands for energy and other nutrients
Description
Գ.00.04. «Կենսաքիմիա» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. Գ. Քամալյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ն. Հ. Բարխուդարյան, Վ. Հ. Սարգսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 20 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation