Տայքը IV դ. - XI դ. սկիզբ (պատմաաշխարհագրական քննություն) / Таук in the IV с. AD - the beginning of the XI с. (historical-geographical study)

No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
Նազարյան, Լիանա Սաշայի / Nazaryan Liana
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ
Abstract
Ատենախոսության նպատակն է քննել ու վեր հանել հայկական պատմական Տայք երկրամասի պատմաաշխարհագրական պատկերը (V դ. - XI դ. սկիզբ), քանզի Տայքը հայկական և օտար միջնադարյան աղբյուրներում հիշվում է զանազան անվանումներով, իսկ նրա կառավարիչները մեծ մասամբ կոչվում են վրացիներ կամ իբերներ / Настоящая диссертация посвящена изучению ряда историко-географических вопросов, касающихся области Тайк Великой Армении IV начала XI вв. / This dissertation is related to the elucidation and study of a series of historical-geographical issues of Tayk province of Armenia Major in the period covering from the IV с. AD - the beginning of the XI с.
Description
Է.00.01 «Հայոց պատմություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2019 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Ի. Շահնազարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ս. Եղիազարյան, Ա. Ա. Ակոպով ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 268 էջ, սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation