Սնդիկի (II) ացետատի ներկայությամբ պրոպարգիլ խումբ պարունակող միացությունների փոխազդեցությունը CH- և NH-թթուների հետ / Interaction of compounds with the propargyl group with CH-and NH-acids in the presence of mercury (11) acetate

No Thumbnail Available
Date
2021
Authors
Ներսիսյան, Հռիփսիմե Սարգսի / Nersisyan Hripsime
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Abstract
Անցողիկ մետաղների աղերի առկայությամբ ընթացող չհագեցած համակարգերի նպատակային բազմաֆունկցիոնալացումն օրգանական քիմիայի զարգացող ուղղություններից է: Դա պայմանավորված է նրանով, որ որոշ անցողիկ մետաղների օրգանական ածանցյալները հեռանկարային կատալիզատորներ և ռեագենտներ են օրգանական սինթեզում / Исследованы особенности меркурирования демеркурирования аминов пропаргилового строения некоторых гетероциклических систем различными нуклеофилами / The features of mercuration-demercuration of amines of propargyI structure and some heterocyclic systems by various nucleophiles have been investigated
Description
Ա.00.03 «Օրգանական քիմիա» մասնագիտությամբ քիմիական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2021 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնում ; Գիտական ղեկավար՝ Ն. Գ. Հոբոսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Ս. Սարգսյան, Վ. Ս. Հովսեփյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ / Mathematics & Physics
Citation