Проблемы оценки и прогнозирования экзогенно-факторной инфляции (на примере Aрмении) / Արտաքին գործոններով պայմանավորված գնաճի գնահատման և կանխատեսման հիմնախնդիրները (Հայաստանի օրինակով) / The issues of exogenuosly driven inflation assessment and forecasting (on the example of Armenia)

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Պատվականյան, Հովսեփ Արմենի / Patvakanyan Hovsep
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) hամալսարան
Abstract
Объектом исследования является обусловленная экзогенными факторами инфляция в Республике Армения / Ատենախոսությունը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության՝ արտաքին գործոններով պայմանավորված գնաճի գնահատման և կանխատեսման հիմնախնդիրների հետազոտությանը / The thesis is devoted to the research of issues of exogenously driven inflation assessment and forecasting in Republic of Armenia
Description
Ը.00.03 «Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Է. Մ. Սանդոյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Յ. Գոլովնին ; Կ. Է. Սահակյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 129 էջ, սեղմագիր՝ 29 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation