Սևանի լեռնաշղթայի արևահայաց լանջերի էկոհամակարգերի ներկա վիճակը և դրանց բարելավման ուղիները / Current state of the ecosystems of solar slopes of the Sevan mountain-chain and ways of amelioration

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Խաչատրյան, Գայանե Արշալույսի / Khachatryan Gayane
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Abstract
Սևանի լեռնաշղթայի արևահայաց լանջերում գյուղատնտեսական արտադրության էկոլոգիական հիմնախնդիրները պայմանավորված են հողերի էրոզացվածության և բերրիության անկման, ագրոկենսաբազմազանության նվազման, ագրոլանդշաֆտների կառուցվածքի խախտման և մի շարք այլ գործոններով, որոնց վերաբերյալ կատարված ուսումնասիրությունները շատ սահմանափակ են / В работе приведены результаты комплексного исследования (деградация почв, плодородие, агробиоразнообразие, изменение структур агроландшафтов и т.д.) no оценке нынешнего состояния экосистем южных склонов Севанского хребта, no оптимизации их структуры, урегулирования функции, восстановлению и сохранению их устоичивости / To assess the current status of the ecosystems in the sun-drenched slopes of Sevan mountain-chain and to optimize their structure, to regulate functional options and to look for ways to restore stabilization, a number of comprehensive researches were carried out on land degradation
Description
Զ.01.01 «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասնագիտությամբ գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի Ազգային Ագրարային Համալսարանի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Է. Մ. Հայրապետյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Վ. Սահակյան, Մ. Պ. Ավագյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Գյուղատնտեսական գիտություններ / Agriculture
Citation