Лингводидактические основы изучения грамматических структур в процессе обучения русскому языку студентов гуманитарных специальностей вузах РА / ՀՀ բուհերում հումանիտար մասնագիտությամբ ուսանողներին ռուսերենի դասավանդման ընթացքում քերականական կառույցների ուսուցման լեզվադիդակտիկ հիմունքները / Linguo-didactic basics of the study of grammatical structures in the process of teaching Russian to the students of humanities in the higher education institutions of the RA

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Ավակովա, Էրիկա Ռոմիկի / Avakova Erika
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան
Abstract
В XXI веке, в условиях развития мировой экономики и перехода Армении к рыночной экономике, высшему образованию предъявляются принципиально новые требования. Образование становится важнейшим фактором формирования нового качества экономики и общества в целом / Թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է վերջին տասնամյակներում տեքստի հանդեպ հետաքրքրության աճով և տեքստի հիման վրա լեզվական միավորների ուսուցման անհրաժեշտությամբ / The relevance of the research is determined by the growth of interest towards text and text-based study of language units in recent decades
Description
ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ռուսաց լեզու)» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ն. Կ. Առաքելյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ի. Ռ. Սարգսյան, Ս. Շ. Ասատրյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 194 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation