Գրական տարրական գիտելիքները որպես կրտսեր դպրոցականի ընթերցողական կարողության ձևավորման հիմք

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Սիմոնյան, Վարդիթեր Վլադիմիրի / Simonyan Varditer
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Հետազոտության արդիականությունը պայմանավորված է մի կողմից մեր երկիրը քաղաքական, համաշխարհային սոցիալ-տնտեսական գործընթացների հարահոսում մշտապես մրցունակ պահելու համար բազմակողմանիորեն զարգացած, բազմամշակույթ, գրագետ, բարձր ընթերցողական կարողությամբ և ցկյանս կրթվող անձ դաստիարակելու կենսական պահանջով, մյուս կողմից՝ տարրական դպրոցում նշված կարողությունների և որակների ձևավորմանը միտված մեթոդական համակարգի անհամապատասխանությամբ և անկատարությամբ / Сегодня, как никогда, образование оценивается как фундаментальная, жизненно важная ценность, а на мировом рынке главным условием эффективной конкуренции считается уровень образованности общества со своими ценностями / Currently, as ever, the education is assessed as fundamental and vital value, and in global market the main condition of efficient competition is the educational level of societies with their values
Description
ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (հայոց լեզու) մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար` Ա. Վ. Գալստյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Ի. Կ. Կարապետյան, Շ. Հ. Սարգսյան; Առաջատար կազմակերպություն` Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation