Объективная оценка и обоснование хирургического вмешательства при сочетанной аденотонзиллярной и риногенной респираторной хронической обструкции у детей / Համակցված ադենոտոնզիլյար և ռինոգեն շնչական քրոնիկական օբստրուկցիայի օբյեկտիվ գնահատումը և վիրաբուժական միջամտության հիմնավորումը երեխաների շրջանում / Objective evaluation and justification of surgical intervention in case of combined adenotonsillar and rhynogenic respiratory chronic obstruction among children

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Արաբյան, Ժիրայր Միհրանի / Arabyan Zhirayr
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Abstract
В настоящее время установлено что аденотонзиллярная патология занимает ведущее место среди ЛОР патологии у детей; нельзя небных и хронический тонзиллит как одну и ту же патологию; синдром обструктивного апноэ сна (COAC) является одним из состояний среди детей и повсеместно отмечается его рост / Աշխատանքը նվիրված է համակցված ադենոտոնզիլյար և ռինոգեն շնչական քրոնիկական оբստրուկցիայի օբյեկտիվ գնահատմանը և վիրաբուժական միջամտության հիմնավորմանը երեխաների շրջանում / The work is dedicated to the objective evaluation and justification of surgical intervention in case of combined adenotonsillar and rhinogenic respiratory chronic obstruction among children
Description
ԺԴ.00.18. «Քթի,կոկորդի և ականջի հիվանդություններ» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայgման ատենախսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի գիտակոորդինացիոն խորհրդի նիստում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Ք. Շուքուրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Գ. Հարությունյան, Ա. Մ. Մուրադյան ; Առաջատար կազմակերպություն «Արմենիա» ԲԿ ; Ատենախոսություն՝ 110 էջ, սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences
Citation