Նոր սինթեզված ջրալույծ կատիոնային մեզո-տետրա-պիրիդիլ պորֆիրինի և դրա մետաղական կոմպլեքսների ուղեղանոթային, հակաօքսիդանտային և անալգետիկ հատկությունների ուսումնասիրություն

No Thumbnail Available
Date
2010
Authors
Դիլբարյան, Կարեն Համլետի / Dilbaryan Karen
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Abstract
Վերջին տարիներին աճել է հետաքրքությունը պորֆիրինների և մետաղապորֆիրինների սինթեզի, քիմիական և կենսաբանական հատկությունների ուսումնասիրության նկատմամբ, քանի որ այս միացությունները, լինելով ընդերածին, օժտված են կենսաբանական ազդեցության լայն ոլորտով և կիրառվում են բժշկության տարբեր բնագավառներում / Исследование биологической активности любого новосинтезированного соединения требует изучения его токсичности, что и послужило отправной точкой в проведении наших исследований по изучению фармакологических свойств порфиринов и их металлокомплексов
Description
ԺԴ.00.14 «Դեղաբանություն» մասնագիտությամբ դեղագործական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2010 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Հ. Մանուկյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Է. Ս. Սեկոյան, Ա. Ա. Հակոբյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences
Citation