Իրավաբանական անձանց քաղաքացիաիրավական (գույքային) պատասխանատվության առանձնահատկությունները բնությանը վնաս պատճառելու համար

No Thumbnail Available
Date
2001
Authors
Թադևոսյան, Լիլիթ Զելիմի / Thadevosyan Lilith
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Շրջակա բնական միջավայրի նկատմամբ բանական և հոգատար վերաբերմունքի ապահովումը ժամանակակից պայմաններում ձեռք էր բերել բացառապես կարևոր նշանակություն / Диссертация посвящена провлемам гражданско-правовой (имущественной) ответственности юридических ЛИЦ за совершение экологических правонарушений
Description
ԺԲ.00.03 «Քաղաքացիական իրավունք, առևտրային (կոմերցիոն) իրավունք, միջազգային մասնավոր իրավունք, ընտանեկան իրավունք, աշխատանքային իրավունք» մասնագիտությամբ Իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2001 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. Գ.Պետրոսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Վ. Գուշչին, Գ. Հ. Ներսիսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 19 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation