N,S-պարունակող հետերոցիկլիկ հասակարգերի շարքումնոր միացությունների սինթեզը և դրանց պեստիցիդային ակտիվությունը / Synthesis of novel compounds in a series of n,s-containing heterocyclic systems and their pesticide activity

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Հակոբյան, Ռուզաննա Սեյրանի / Hakobyan Ruzanna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Abstract
Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բարձր և երաշխավորված բերքի ստացումը մեր ժամանակներում հիմնված է հանքային պարարտանյութերի և մշակաբույսերի վնասատուների, հիվանդությունների և մոլախոտերի դեմ պայքարի քիմիական միջոցների պեստիցիդների կիրառման վրա: Վերջիններս, սակայն, կարող են դիտվել որպես բույսերի պաշտպանության այլընտրանք չունեցող միջոցներ միայն այն դեպքում, եթե դրանք բավարարում են գյուղատնտեսության և բնապահպանության հարաճուն պահանջները / Цель диссертационной работы разработка эффективных и доступных методов синтеза новых производных бициклических систем на базе пятичленных гетероциклов (тиазола, 1,3,оксадиазола, 1,3,7-тиадиазола и 1,2,4-триазола), изучение их структуры и биологических свойств. a также связи между строением синтезированных соединений и их активностью и по результатам проведенных исследований отбор представляющих практический интерес препаратов для полевых испытаний / The aim of the thesis was to develop an efficient and accessible methods for the synthesis of novel bicyclic systems based on the five-membered heterocycles (thiazole, 1,3,oxadiazole, 1,3,--ihiadiazole and 1,2,4-triazole), the study of their structure and biological properties, as well as the relationship between the structure of the synthesized compounds and their activity and on the base of studies the selection of preparations having practical interest for field trials
Description
Բ.00.03 «Օրգանական քիմիա» մասնագիտությամբ քիմիական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Փ. Ենգոյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ժ. Ա. Չոբանյան, Ա. Լ. Գյուլբուդաղյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Քիմիական գիտություններ / Chemistry
Citation