Ումմայի կարգավիճակն ու բնորոշումը ղուրանում և վաղ իսլամական սկզբնաղբյուրներում / The status and description of ummah in the quran and early muslim literature

No Thumbnail Available
Date
2005
Authors
Քոչարյան, Հայկ Մկրտչի / Kocharyan Hayk
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ
Abstract
7-րդ դարում իսլամի առաջացումից հետո ի հայտ է գալիս հասարակության կազմակերպման նոր ձև՝ ումման, որի շրջանակներում մարդկանց միավորում էր ոչ թե նախաիսլամական շրջանի ցեղային արյունակցական կապը, այլ միաստվածության (թաուհիդ) գաղափարը: Ումմայի դասական շրջանը, որ իդեալականացվեց իսլամի հետագա դարերում իսլամական կրոնական, քաղաքական տարբեր հոսանքների կողմից, համընկնում 622-632թթ. և պայմանավորված է Մադինայում Մուհամմադի մարգարեական առաքելությամբ / Диссертационная работа посвящена изучению сущности уммы, основанное на источниковедческом исследовании таких материалов, как Коран и хадисы. Появление социально политической организации, общество нового типа под названием умма, связана с переселением (хиджра) пророка Мухаммеда в Медину и с той деятельностью, которую он развернул там
Description
է.00.02 «Ընդհանուր պատմություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2005 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի գիտական խորհուրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Դ. Ա. Հովհաննիսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Կ. Կոզմոյան, Ա. Ս. Փաշայան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation