Բուսական հումքի չորացումով վերամշակման տեխնոլոգիայի կատարելագործում պտուղբանջարեղենային չիպսերի արտադրության նպատակով / Improvement of drying technology in the processing of plant-based raw materials for the production of fruit and vegetable chips

No Thumbnail Available
Date
2020
Authors
Կարապետյան, Վարդան Արթուրի / Karapetyan Vardan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Abstract
Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակչության սննդամթերքով ապահովելու գործում կարևոր տեղ է հատկացվում սննդարդյունաբերությանը և գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման ձեռնարկություններին, որոնց գործունեությունը ճանաչվել է երկրի տնտեսական զարգացման գերակա ուղղություն / Важное место в системе мероприятий, направленных на получение качественных пищевых продуктов, принадлежит разработке новых методов переработки растительного сырья, исключающих процесс обжарки сырья в растительном масле с целью получения пользующихся большим спросом - плодоовощных чипсов / Development of the new methods for processing plant-based raw materials, ruling out the frying process of the raw materials in the vegetable oil, with the aim of producing highly marketable fruit and vegetable chips, is among the priorities in the system of the measures taken for getting high-quality food product
Description
Ե.18.01 «Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2020 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Ն. Յավրույան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Հ. Գ. Բատիկյան, Վ. Գ. Հովհաննիսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ Շահումյանի «Ագրոսպասարկում» բբը ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Տեխնիկական գիտություններ / Engineering & Technology
Citation