ՀՀ հումանիտար մասնագիտությունների համար նախատեսված ռուսերենի էլեկտրոնային դասագրքերի ստեղծման լեզվադիդակտիկական հիմունքները / Linguodidactic basics of creation of Russian electronic textbooks for humanities of RA

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Սարգսյան, Գայանե Ռուբենի / Sargsyan Gayane
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան
Abstract
Глобальные изменения, происходящие в системе образования в конце XXвека-начале XXI, связанные с активным внедрением компьютерных технологий, оказывают заметное влияние на обучение иностранным языкам, в том числе и русскому языку как иностранному / Հետազոտության արդիականությունը պայմանավորված է նոր տիպի էլեկտրոնային դասագրքերի, ձեռնարկների, համացանցի հենքի վրա հեռավար կրթության, ինչպես նաև ռուսաց լեզվի ուսուցման համար նախատեսված էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսների ստեղծման և կիրառման գիտականորեն հիմնավորված լեզվադիդակտիկ համակարգի մշակման անհրաժեշտությամբ / The relevance of the research is determined by the necessity to work out a scientifically justified linguodidactic system of creation and use of up-to-date electronic textbooks, manuals as well as electronic and Internet based resources aimed at teaching / learning Russian
Description
ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ռուսաց լեզու)» մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Մ. Ա. Եղիազարյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ի. Ռ. Սարգսյան, Գ. Գ. Բարիկյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 158 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation