Թեղուտի մոլիբդենային խտանյութից բարձրջերմաստիճանային ինքնատարածվող սինթեզի եղանակով ֆերոմոլիբդենի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը / Development of a technology for obtaining ferromolibden from molybdenite concentrate of the summary Tegut, by the method of the high-temperature self-propagting synthesis

No Thumbnail Available
Date
2019, 2022
Authors
Զաքարյան, Էդգար Գագիկի / Zaqaryan Edgar
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՄՍՆ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Abstract
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման ծրագրերում կարևոր տեղ է հատկացվում պահանջվող հատկություններով նյութերի ստեղծմանը և առաջատար տեխնոլոգիաներով դրանց ստացման եղանակների մշակմանը / Горнодобывающая металлургическая промышленность Армении является одной из приоритетных сфер экономики Республики и обеспечивает большую часть объемов экспорта / The mining and metallurgical industry of Armenia is one of the priority sectors of the Republic's economy and provides most of the export volumes
Description
Ե.16.02 «Մետալուրգիա» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2019 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի (ՀԱՊՀ) գիտական խորհրդի կողմից ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Հ. Մարտիրոսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Հ. Հովսեփյան, Ա. Ա. Այվազյան, Հ. Ս. Պետրոսյան, Տ. Ս. Աղամյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Մաքուր երկաթի գործարան» ԲԲԸ, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Գ. Մանվելյանի անվան ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Տեխնիկական գիտություններ / Engineering & Technology
Citation