Փոքր և միջին ձեռնարկությունների սեփական կապիտալի կազմավորման և դրա արդյունավետության գնահատման ուղիները (ՀՀ ագրոպարենային համակարգում)

No Thumbnail Available
Date
2006
Authors
Սարգսյան, Աննա Հենրիկի / Sargsyan Anna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՊԳԿՎ, ԿՏԲԻ
Abstract
90-ական թվականներից Փոքր և Միջին Ձեռնարկատիրության (ՓՄՁ) ոլորտը հանդես եկավ որպես ՀՀ տնտեսության զարգացման գերակա ուղղություններից մեկը կարևորելով այդ ոլորտի դերը նոր աշխատատեղերի ստեղծման, բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման, հասարակության միջին խավի ձևավորման և, ընդհանուր առմամբ, երկրի տնտեսության զարգացման գործում / Диссертация посвящена разработке подходов для усовершенствования формирования и использования собственного капитала на основе комплексного анализа малых и средних предприятий (МСП) агро-продовольственной системы РА в условиях перехода к рыночным отношениям
Description
Ը.00.03 «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2006 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Հ. Բայաղյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Ս. Ավետիսյան, Ա. Զ. Հակոբյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 23 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation