Правовые проблемы института индивидуального предпринимательства в Российской Федерации и Республике Армения / Ռուսաստանի Դաշնությունում և Հայաստանի Հանրապետությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ ինստիտուտի իրավական խնդիրները / The legal problems of institute of individual enterprise in the Russian Federation and Republic of Armenia

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Հովհաննիսյան, Կարինա Միքայելի / Oganesyan Karina
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Армянская и российская экономика постепенно приобретает рыночный характер с присущим ей многообразием и равной защитой всех форм собственности, свободой предпринимательской деятельности, приоритетом защиты прав и законных интересов участников хозяйственного оборота / Ռուսաստանում և Հայաստանում ֆիզիկական անձի անհատ ձետնարկատիրական գործունեության խնդիրների համալիր հետազոտություն իրականացնելու մղումը նախանշական դարձավ սույն ատենախոսական աշխատանքի թեման ընտրելու համար / The intention to create a comprehensive study of the problems of individual entrepreneurs in Russia and Armenia became decisive in the choice of topic of this dissertation
Description
ԺԲ.00.03 «Մասնավոր իրավունք- քաղաքացիական, առևտրային (կոմերցիոն), միջազգային մասնավոր, ընտանեկան, աշխատանքային, սոցիալական ապահովության իրավունք» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Վ. Դ. Ավետիսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Ա. Լուկյանցև, Դ․ Մ․ Սերոբյան ; Առաջատար կազմակերպություն ՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա ; Սեղմագիր՝ 30 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation