Օտարերկրյա դատարանների քաղաքացիական գործերով կայացված դատական ակտերի ճանաչումը և կատարումը ՀՀ-ում / Recognition and implementation of foreign judicial acts in civil cases in the RA

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Թադևոսյան, Պավել Դավիթի / Tadevosyan Pavel
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Ներկայումս ամբողջ աշխարհում ընթացող համընդհանուր միասնականացման գործընթացների պայմաններում միջազգային կապերի զարգացման արդյունքում ՀՀ և այլ պետությունների միջև առևտրի, արդյունաբերության, ներդրումային գործունեության բնագավառներում համագործակցության ծավալների մեծացումը, ինչպես նաև ՀՀ և այլ պետությունների քաղաքացիների միջև ծագող ամուսնաընտանեկան և գործարար հարաբերությունների թվի աճն անխուսափելիորեն բերում է ՀՀ և այլ պետությունների ազգային իրավական համակարգերի սուբյեկտների միջև վեճերի և տարաձայնությունների թվի աճի, դրանով իսկ` այդպիսի վեճերը լուծելու, տարբեր պետությունների քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատությունները պաշտպանելու անհրաժեշտության / Настоящая диссертационная работа на соискание ученой степени кандидата юридических наук посвящена всестороннему исследованию и анализу вопросов, связанных с признанием и приведением в исполнение иностранных судебных актов по гражданским делам / The dissertation is dedicated to comprehensive study and analyses of matters connected with recognition and implementation of foreign judicial acts in civil cases
Description
ԺԲ.00.04. «Դատական իրավունք – դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար` Վ. Վ. Հովհաննիսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ` Ե. Ա. Բորիսովա, Ա. Ռ. Պողոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն` ՀՀ սահմանադրական իրավունքի կենտրոն ; Սեղմագիր՝ 32 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation