Վարչարարության համաչափությունը մարդու իրավունքների երաշխավորման համատեքստում / Proportionality of administration in the context of guaranteeing human rights

No Thumbnail Available
Date
2022
Authors
Ալեքսանյան, Քրիստինե Սարգսի / Aleksanyan Kristine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների հարգումն ու պաշտպանությունը հանրային իշխանության առանցքային պարտականությունն է: Միաժամանակ իրավական պետությունում այդ նույն իրավունքների և ազատությունների երաշխավորումը, ինչպես նաև հանրային և մասնավոր շահերի միջև անհրաժեշտ ներդաշնակություն ապահովելու անհրաժեշտությունը անխուսափելիորեն ենթադրում է որոշակի սահմանափակումներ / Принцип соразмерности администрирования играет важнейшую роль с точки зрения гарантирования прав человека при осуществлении администрирования и обеспечения правомерности ограничения их осуществления, поскольку его цель-точно определить "пределы ограничений" прав человека при осуществлении полномочий административных органов / The principle of proportionality of administration plays a crucial role during the implementation of administration from the point of view of ensuring human rights and providing the legality of restrictions on their realization, since the main purpose of the principle is to accurately determine the "limits of restrictions" of human rights in the exercise of the powers of administrative bodies
Description
ԺԲ.00.02 «Հանրային իրավունք- սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2022 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Բ. Դանիելյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ն. Ա. Այվազյան, Գ. Ս. Մուղնեցյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation