Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի վարելահողերի և արոտավայրերի ագրոարտադրական հատկությունները, դրանց բարելավման ուղիները / Agroindustrial properties arable lands and pastures of Askeran Region of Nagorno-Karabakh Republic, ways of their improvement

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Ալեքսանյան, Վալերի Ալեքսանդրի / Alexanyan Valeriy
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Abstract
ԼՂՀ գյուղատնտեսական արտադրության հետագա զարգացման համար առանձնակի նշանակություն ունի հանրապետության, և հատկապես, նախալեռնային ու լեռնային գոտիների ագրոէկոհամակարգերի՝ գյուղատնտեսական հողատեսքերի ներկա վիճակի ուսումնասիրումն ու դրանց բերրիության և արտադրողականության բարձրացման ուղիների մշակումը / Целью работы явилось изучение агропроизводственных свойств пахотных почв и пастбищ Аскеранского района, степень эродированности почв, современное экологическое состояние, уровень плодородия и землепользования, разработка комплекса мероприятий по их улучшению / The aim of the work is the study of agro-industrial properties of arable lands and pastures of Askeran region, the degree of erodibility of soils, the current ecological conditions, the level of fertility and land use, development of a set of measures to improve them
Description
Զ.01.01 «Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասնագիտությամբ գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գիտական խորհրդում ; Գիտական խորհրդատու՝ Ռ. Ռ. Մանուկյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Մ. Եղիազարյան, Վ. Ա. Պապինյան, Բ. Խ. Մեժունց ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳՆ երկրագործության գիտական կենտրոն ; Սեղմագիր՝ 49 էջ։
Keywords
Գյուղատնտեսական գիտություններ / Agriculture
Citation