Влияние некоторых показателей качества и технологических параметров производства сушеного винограда на видовой состав микромицетов-контаминантов и на их токсигенность / Չորացրած խաղողի որոշ որակական ցուցանիշների արտադրության տեխնոլոգիական չափորոշիչների ազդեցությունը աղտոտիչ միկրոմիցետների տեսակային կազմի և նրանց տոքսիկության վրա / Influence of some quality indicators and technological parametres of dried vine fruit production on contaminant fungi species composition and on their toxicity

No Thumbnail Available
Date
2016
Authors
Հակոբյան, Լուսինե Լևոնի / Hakobyan Lusine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ
Abstract
Изюм и другие сорта сушеных плодов винограда являются хорошим субстратом для роста мицелиальных грибов секции Aspergillus Nigri и биосинтеза ими охратоксина А. Основным продуцентом ОТА в сушеных плодах винограда является A. carbonarius / Չամիչը և չորացրած խաղողի մյուս տեսակները շատ լավ սուբստրատ են հանդիսանում Aspergillus Nigri սեկցիային պատկանող միցելիալ սնկերի աճի և օխրատոքսին A-ի կենսասինթեզի համար: Չորացրած խաղողում օխրատոքսին A-ի (OTA) հիմնական պրոդուցենտ հանդիսանում է A. carbonarius տեսակը / Raisin and other sorts of dried vine fruit are good substrate for growth of filamentous fungi from Aspergillus Nigri section and biosynthesis of ochratoxinA by them. The main producer of ОТА in dried vine fruit is A. carbonarius
Description
Գ.00.17 «Սնկաբանություն» մասնագիտությամբ կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2016 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Կ. Մ. Գրիգորյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Հ. Գ. Բատիկյան, Ա. Հ. Եսայան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն ; Ատենախոսություն՝ 136 էջ, սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation