ՀՀ ֆլորայի վարդազգիների ընտանիքի որոշ ծառատեսակների կամեդների պաշարաբանական, ֆարմակոգնոստիկ հետազոտումը և կիրառման հեռանկարները բժշկադեղագիտական բնագավառում / Pharmacognostical and raw material researches of gums, the representatives of rosaceae family of armenian flora and their perspective application in medical and pharmaceutical practice

No Thumbnail Available
Date
1999
Authors
Չիչոյան Նաիրա Բաբկենի / Chichoyan Naira
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԱՆ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Abstract
Բուսական պաշարների հետազոտման անցյալի փորձը՝ ցույց է տալիս, որ բազմատեսակ հումքի ստացման աղբյուրները հաջողությամբ կարելի է հայտնաբերել հայրենական ֆլորայի ներկայացուցիչների շրջանում: Հայրենական ֆլորան, որը հարուստ է բուսական հումքի ամենատարբեր տեսակներով, պահանջում է միանգամայն լուրջ և սևեռուն հետազոտություն / Работа посвящена изучению природных гетерополисахаридов, камедей (Gummi), продуцируемых дикорастущими и культивируемым растениями сем. розоцветных флоры Армении, которые нашли применение в научно-медицинской практике и технике / The work is dedicated to the study of natural heteropolysacharids, gums (Gummi), produced by wild growing and cultured plants of Armenian flora from the family of Rosaceae, which found their application in scientific-medical practice and in technique
Description
ժԵ.00.01. «Դեղագիտություն» մասնագիտությամբ դեղագործական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-1999 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ԵրՊԲՀ ԳՀԿ գիտա-կոորդինացիոն խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. Ղ. Բորոյան ; Խորհրդատու՝ Լ. Վ. Ռևազովա ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ է. Ս. Սեկոյան, Ն. Ռ. Հովհաննիսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ Մնջոյանի անվան նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Դեղագիտություն / Pharmaceutics
Citation