21-րդ դարի ամերիկյան մամուլում պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հարցազրույցների լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները / Linguopragmatic peculiarities of formal and informal interviews in the 21st century american press

No Thumbnail Available
Date
2022
Authors
Հակոբյան, Վարդիթեր Իվանի / Hakobyan Varditer
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Որպես առանցքային նշանակության հասկացություն սոցիալական փոխազդեցություններում՝ «քաղաքավարություն» և «իմպլիկաատուրա» կապի ուսումնասիրությունը և բացահայտումը կարևոր է և առանցքային: Սույն ատենախոսության մեջ ուսումնասիրվում են պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հարցազրույցներում գործաբանության առանցքային հասկացություններից մեկի՝ քաղաքավարության իմպլիկատուրայի, դրա տեսակների, քաղաքավարության իմպլիկատուրայի համատեղ կառուցման բնույթի առկայացման առանձնահատկությունները՝ լեզվագործաբանության լույսի ներքո / Исследование посвящено одному из ключевых понятий в прагматике-импликатуре вежливости, a также ее типам, совместному конструированию импликатуры вежливости, особенностям способов их проявления в формальных неформальных интервью в свете лингвопрагматики / Linguistic context commonly contributes to meaning determining the choice of linguistic means, pragmatic peculiarities, clearly identifying implied meanings of utterances
Description
Ժ.02.07 «Ռոմանագերմանական լեզուներ» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2022 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ք. Գ. Գրիգորյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Ռ. Գասպարյան, Կ. Ա. Վելյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation