Արդի տեղեկատվական հասարակության սոցիոմշակութային գործառույթները / The social-cultural functions of modern information society

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Նեմիշալյան, Ռոզա Վաչիկի / Nemishalyan Roza
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Գիտատեխնիկական աննախադեպ առաջընթացի, սոցիոմշակութային և քաղաքակրթական ակնառու փոխակերպումների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորագույն նվաճումների և դրանց հարուցած դրական և բացասական հետևանքների արդյունքում վերջին տասնամյակներում սոցիալ-փիլիսոփայական մտքի առջև ծառացել են հրատապ մի շարք հիմնախնդիրներ, որոնք տեսական լուրջ ուսումնասիրման կարիք ունեն / В диссертации исследуется ряд проблем, связанных с производством и потреблением информации в современном обществе, с влиянием информационных систем на социальную и культурную реальность с вытекающими из этого изменениями в сознании личности и жизни общества / In the thesis, a number of problems related to the production and consumption of information in modern society, with the influence of information systems on social and cultural reality, with consequent changes in the consciousness of the individual and the life of society are investigated
Description
Թ.00.01 «Փիլիսոփայություն» մասնագիտությամբ փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածուի աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի գիտական խորհուրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Է. Ա. Հարությունյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Մ. Ա. Հարությունյան, Հ. Հովհաննիսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարան ; Ատենախոսություն՝ 140 էջ, սեղմագիր` 24 էջ։
Keywords
Փիլիսոփայական գիտություններ / Philosophy
Citation