Դպրոցականների շարժողական պատրաստության մարզական ուղղվածության մեթոդիկան / Methods of schoolchildren is sport-directed motor training

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Ավանեսով, Էռնեստ Յուրիի / Avanesov Ernest
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Աճող սերնդի ֆիզիկական պատրաստության հիմնախնդիրը մշտապես գտնվել է մասնագետների ուշադրության կենտրոնում: Այսօր նույնպես այն արդիական է և պայմանավորված է կարևոր հանգամանքներով: Նախ և առաջ նախադպրոցական ու դպրոցական տարիքում է ձևավորվում մարդու շարժողական պատրաստության և առողջության հիմքը։ Միևնույն ժամանակ մասնագետներն ահազանգում են, որ տարեցտարի նկատվում է այդ տարի քային խմբերի երեխաների շարժողական պատրաստականության ու առողջական վիճակի վատթարացում / Проблема физической подготовки подрастающего поколения всегда находилась в центре внимания специалистов. Сегодня она также актуальна и обусловлена некоторыми важными обстоятельствами․ Известно, что в дошкольном и школьном возрасте формируются основы двигательной подготовки и здоровья человека / The specialists have always paid great attention to the problem of younger generation's physical training. Today, it is also relevant and depends on some important circumstances
Description
ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (ֆիզիկական կուլտուրա) մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատված է Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Ա. Չատինյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ֆ. Գ. Ղազարյան, Բ. Լ. Երիցյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 24 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation