Ասորիների կոտորածներն Օսմանյան Թուրքիայում և Իրանի թյուրքաբնակ վայրերում 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի առաջին քառորդին

No Thumbnail Available
Date
2003
Authors
Խոսրոևա, Անահիտ Ռազմիկի / Khosroeva Anahit
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ
Abstract
Ասորիներն Արևելքի հնագույն ժողովուրդներից են: Նրանց նախնիները կանգնած են եղել վաղնջական քաղաքակրթության ակունքներում և մեծ նպաստ են բերել համաշխարհային մշակույթի զարգացման գործին: Ասորական պետության անկումից (605 թ. մ. թ. ա.) անցել է ավելի քան 2,5 հազարամյակ: Ասորիների ժառանգները, շարունակելով ապրել իրենց պատմական հայրենիքում՝ Պարսից ծոցի, Միջերկրական ծովի, Ուրմիա լճից մինչև Միջագետքի անապատներն ընկած տարածքն ընդգրկող հնագույն Բեթնահրինում, հալածվել են պարսիկների, արաբների, մոնղոլների, օսմանյան թուրքերի ու քրդերի կողմից: Այդ բազմաչարչար ժողովուրդն այսօր ծվարել է Իրաքի, Իրանի, Թուրքիայի և Սիրիայի սահմաններում Վերին Միջագետքի սահմանափակ մի տարածքի վրա / Ассирийцы-один из древнейших народов мира, внесший немалый вклад в развитие мировой цивилизации. После падения ассирийского царства (605r. н.э.), потомки уцелевшего населения-вечные скитальцы, гонимые, преследуемые до эксплуатируемые многочисленными и властителями от древнеперсидских царей и византийских императоров до турецких султанов и английских империалистов продолжали жить на своей исторической земле, древнейшем Бетнагрине, охватывающем территорию между Персидским заливом, Средиземным морем и озером Урмия. Этот многострадальный народ сегодня приютился на границах Ирака, Турции, Ирана и Сирии, на ограниченной территории Верховного Междуречья
Description
է.00.02 «Ընդհանուր պատմություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2003 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Ա. Մելքոնյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Ա. Բայբուրդյան, Ա. Հ. Հարությունյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ընդհանուր պատմության ամբիոն ; Սեղմագիր՝ 27 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation