Конформационные переходы в гетерогенных биополимерах / Կոնֆորմացիոն անցումները հետերոգեն կենսապոլիմերներում / Conformational transitions in heterogeneous biopolymers

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Անդրիասյան, Արամ Կարենի / Andriasyan Aram
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
В науке о биополимерах одной из важнейших задач является выяснение основных физических принципов строения и функционирования молекул белков и нуклеиновых кислот / Կենսապոլիմերների մասին գիտության կարևորագույն խնդիրներից է սպիտակուցների և նուկլեինաթթուների մոլեկուլների կառուցվածքի և գործառնության հիմնական ֆիզիկական սկզբունքների պարզաբանումը / One of the most important problems in biopolymer science is the revelation of the basic physical principles of both structure and function of protein and nucleic acid molecules
Description
Գ.00.02 «Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա» մասնագիտությամբ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ե. Շ. Մամասախլիսով ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Թ. Կարապետյան, Հ. Ե. Սնգրյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ միջազգային գիտակրթական կենտրոն ; Ատենախոսություն՝ 107 էջ, սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology
Citation