Անձի քաղաքական ազատությունը որպես ժողովրդավարական համախմբման պայման Հայաստանի Հանրապետությունում / Political freedom of the person as a condition for democratic consolidation of the Republic of Armenia

No Thumbnail Available
Date
2014, 2015
Authors
Մարգարյան, Մերի Գարեգինի / Margaryan Mery
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ
Abstract
Հայաստանի Հանրապետությունում՝ ժողովրդավարական համախմբման գործընթացի մարտահրավերներով պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջացել վերարժևորելու անձի քաղաքական ազատությունը: Այս համատեքստում շեշտադրելով «անցում-համախմբում» հարացույցի աշխարհաքաղաքական, քաղաքակրթական, սոցիալ-հոգեբանական և քաղաքատնտեսական արժեքային երկվությունը կարևոր- լելի պատթանապահարագահամակ համախմբում փոխհարաբերությունների հիմնախնդիրները / Основная цель диссертационной работы заключается в исследовании политической свободы личности как условия демократической консолидации Республике Армения. Структура работы соответствует целям и основным задачам исследования и состоит из введения, трех глав, выводов, списка использованной литературы и приложения / The main aim of the dissertation is to explore the problem of political freedom of the person as a condition for democratic consolidation in the Republic of Armenia
Description
ԻԳ.00.02 «Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» մասնագիտությամբ քաղաքական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար ներկայացված ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա.Փ. Ենգոյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Աթանեսյան, Ա. Զաքարյան, Տ. Տ. Քոչարյան, Մ. Ս. Ավետիսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 30 էջ։
Keywords
Քաղաքական գիտություններ / Political Science
Citation