Արգանդի հորմոնակախյալ որոշ ախտաբանությունների բուժման նոր մոտեցումները Լևոնօրգեստրել ռիլիզինգ ներարգանդային համակարգի (Միրենա) կիրառման միջոցով / New approaches of treatment of some hormone-addicted pathologies of uterus through Levonorgesteri-releasing intrauterine system ("Mirena")

No Thumbnail Available
Date
2018
Authors
Ղորուխչյան, Տաթևիկ Ռազմիկի / Ghorukhchyan Tatevik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Abstract
Ներարգանդային հորմոնակախյալ ախտաբանությունների (ՆՀԱ), մասնավորապես հիպերպլաստիկ պրոցեսների ու ադենոմիոզի ախտորոշումն ու բուժումը, ժամանակակից ռեպրոդուկտոլոգիայի կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկն է, ինչը պայմանավորված է ոչ միայն այդ ախտաբանությունների շարունակական աճով, այլ նաև ախտորոշման ու բուժման անարդյունավետությամբ ու անկատարությամբ / Диагностика и лечение внутриматочных гормонозависимых патологий матки, преимущественно гиперплазии эндометрия и аденомиоза, являются основными задачами современной репродуктологии / The diagnosis and treatment of prenatal hormone-addicted pathology (PHAP), particularly, diagnosis and treatment of hyperproliferative processes and adenomas are important problems of modern reproductive health
Description
ԺԴ.00.01 «Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա» մասնագիտությամբ բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2018 ; Ատենախոսության թեման հաստատված է Վերարտադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի հանրապետական ինստիտուտի գիտական խորհրդի նիստում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. Ա. Աբրահամյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Ս. Ավագյան, Է. Մ. Համբարձումյան ; Առաջատար կազմակ երպություն «Բեգլարյան» ԲԿ ; Սեղմագիր՝ 18 էջ։
Keywords
Բժշկություն, բժշկական գիտություններ / Medicine, Medical Sciences
Citation