Վարելահողերի կադաստրային գնահատումը և դրանց օգտագործման արդյունավետ ուղիների մշակումը Սևանի գոտու պայմաններում

No Thumbnail Available
Date
2008
Authors
Մկրտչյան, Մկրտիչ Շուրայի /Mkrtchyan Mkrtich
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Հայաստանի պետականագրարային համալսարան
Abstract
Հողային ռռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և պահպանման հիմնախնդրի լուծման հրատապությունը բխում է ՀՀ գյուղատնտեսության զարգացման ռազմավարական ծրագրերի հիմնադրույթներից: Հանրապետության հողային ռեսուրսների բնական, արտադրական, հողային հատկությունների վերաբերյալ ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս միանշանակ պնդելու, որ որոշակի պայմաններում անհրաժեշտ է ցուցաբերել նորովի մոտեցում՝ բարելավելու ինչպես հողի հատկությունները, այնպես էլ հողօգտագործման պայմանները / Целью дисеертационной работы является разработка основных теоретических принципов землсустройства в области усовершенствования организации эффективного землепользования, применяя их в сельских общинах Севанской области
Description
Զ.01.01 «Ընդհանուր երկրագործություն, տեխնիկական գիտությունների հողագիտություն, ագրոքիմիա» մասնագիտությամբ թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2008 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայաստանի պետական ազրարային համալսարանի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Պ. Ս. Էֆենդյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Գ. Մ. Եղիազարյան, Գ. Ա. Ալոյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ «Հողշինմոնիթորինգ» ՊՈԱԿ ; Սեղմագիր՝ 21 էջ։
Keywords
Գյուղատնտեսական գիտություններ / Agriculture
Citation