Բառատեսակների ուսուցումն ըստ իմաստի և ձեվի որպես խոսքի զարգացման միջոց

No Thumbnail Available
Date
2004
Authors
Միրումյան, Մարգուշ Վոլոդյայի / Mirumyan Margush
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Abstract
Լեզվի համակարգի կառուցվածքային տարրերի ուսուցումը նպատակ ունի զարգացնելու սովորողների վերացական մտածողությունը, կատարելագործելու նրանց գրավոր և բանավոր խոսքը, նպաստելու ուղղախոսական, ուղղագրական հմտությունների ձեռքբերմանը և, որ ամենակարևորն է, հարստացնելու նրանց բառապաշարը / Цель диссертационной работы; выявить особенности изучения лексических пластов словаря по смыслу и форме в начальных и средних классах и определить методику изучения этих слов как средство развития речи учащихся
Description
ԺԳ.00.02. «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (հայոց լեզու) մասնագիտությամբ մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2004 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Ջ. Հ. Գյուլամիրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Է. Ս. Մկրտչյան, Դ. Ս. Գյուրջյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Մանկավարժություն, մանկավարժական գիտություններ / Pedagogy
Citation