Statistics for Իրացվելիության ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները տնտեսության իրական հատվածի կազմակերպություններում (Արցախի Հանրապետության սննդի արտադրության կազմակերպությունների նյութերով) / Problems of financial liquidity management in organizations of the real sector of the economy (based on the materials of food production organizations of the Republic of Artsakh)

Total visits

views
Իրացվելիության ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները տնտեսության իրական հատվածի կազմակերպություններում (Արցախի Հանրապետության սննդի արտադրության կազմակերպությունների նյութերով) / Problems of financial liquidity management in organizations of the real sector of the economy (based on the materials of food production organizations of the Republic of Artsakh) 0