Statistics for Тауберовы теоремы, представления и устойчивость для счетно параметрических распределений с правильным изменением / Կանոնավոր փոփոխումով տաուբերյան թեորեսներ, ներկայացումներ և կայունություն հաշվելի պարամետրական բաշխումների համար / Tauberian Theorems, representations, and stability for countably parametric distributions with regulary variation

Total visits

views
Тауберовы теоремы, представления и устойчивость для счетно параметрических распределений с правильным изменением / Կանոնավոր փոփոխումով տաուբերյան թեորեսներ, ներկայացումներ և կայունություն հաշվելի պարամետրական բաշխումների համար / Tauberian Theorems, representations, and stability for countably parametric distributions with regulary variation 0