Statistics for Взаимодействие ДНК с металлсодержащими лигандами, на примере двухвалентных ионов, соединений платины и порфиринов / ԴՆԹ-ի հետ մետաղ պարունակող լիգանդների փոխազդեցությունը երկվալենտ իոնների, պլատինային կոմպլեքսների և պորֆիրինների օրինակով / Interaction of DNA with metal containing ligands: such as bivalent Ions, platinum complexes and porphyrins

Total visits

views
Взаимодействие ДНК с металлсодержащими лигандами, на примере двухвалентных ионов, соединений платины и порфиринов / ԴՆԹ-ի հետ մետաղ պարունակող լիգանդների փոխազդեցությունը երկվալենտ իոնների, պլատինային կոմպլեքսների և պորֆիրինների օրինակով / Interaction of DNA with metal containing ligands: such as bivalent Ions, platinum complexes and porphyrins 0