Statistics for Изменение ультраструктуры эпителиоцитов тонкой кишки у животных различных групп под воздействием холерного токсина НАГ-вибринов / Տարբեր խմբերի կենդանիների մոտ բարակ աղիների էպիթելիոցիտների անդրկառուցվածքային փոփոխությունները խոլերային տոքսինի և НАГ-վիբրիոննների ազդեցության տակ

Total visits

views
Изменение ультраструктуры эпителиоцитов тонкой кишки у животных различных групп под воздействием холерного токсина НАГ-вибринов / Տարբեր խմբերի կենդանիների մոտ բարակ աղիների էպիթելիոցիտների անդրկառուցվածքային փոփոխությունները խոլերային տոքսինի և НАГ-վիբրիոննների ազդեցության տակ 0