Statistics for Выбор методов оперативных вмешательств при комбинированной хирургической коррекции аномалий лицевого черепа / Դիմային գանգի անոմալիաների համակցված ճշտգրտման վիրաբուժական մեթոդների ընտրությունը / Choice of methods of operative approach in combined surgical correction in facial skull anomalies

Total visits

views
Выбор методов оперативных вмешательств при комбинированной хирургической коррекции аномалий лицевого черепа / Դիմային գանգի անոմալիաների համակցված ճշտգրտման վիրաբուժական մեթոդների ընտրությունը / Choice of methods of operative approach in combined surgical correction in facial skull anomalies 0