Statistics for Исследование динамически порождаемых процессов и разработка инструментальных средств поддержки приложений в вычислительных системах кластерного типа / Դինամիկ սերվող ընթացքների հետազոտում եվ կիրառությունների օժանդակման գործիքային միջոցների մշակում կլաստերային տիպի հաշվողական համակարգերում / Research on dynamically spawned processes and development of parallel applications assisting tools in cluster computational environment

Total visits

views
Исследование динамически порождаемых процессов и разработка инструментальных средств поддержки приложений в вычислительных системах кластерного типа / Դինամիկ սերվող ընթացքների հետազոտում եվ կիրառությունների օժանդակման գործիքային միջոցների մշակում կլաստերային տիպի հաշվողական համակարգերում / Research on dynamically spawned processes and development of parallel applications assisting tools in cluster computational environment 0