Statistics for Խաղողի նոր մուսկատային սորտերից շշային եղանակով մուսկատային շամպայնի ստացման տեխնոլոգիայի մշակում / Development of new technology for muscat champagne making from new sorts of muscat grapes by means of bottling

Total visits

views
Խաղողի նոր մուսկատային սորտերից շշային եղանակով մուսկատային շամպայնի ստացման տեխնոլոգիայի մշակում / Development of new technology for muscat champagne making from new sorts of muscat grapes by means of bottling 0