Statistics for Տեխնածին ազդեցության գոտում գտնվող Դեբեդ գետի և նրա հիմնական վտակների ջրերի ագրոէկոլոգիական գնահատականը / The agro-ecological assessment of waters of the Debed river and its main tributaries in technogenic impact zone

Total visits

views
Տեխնածին ազդեցության գոտում գտնվող Դեբեդ գետի և նրա հիմնական վտակների ջրերի ագրոէկոլոգիական գնահատականը / The agro-ecological assessment of waters of the Debed river and its main tributaries in technogenic impact zone 0