Statistics for Вербализация художественного танатологического концепта в идиостиле Эдгара По / Գեղարվեստական տանատաբանական հասկացույթի խոսքային դրսևորման ձևերը Էդգար Պոի անհատական ոճում / The verbalization of artistic thanatological concept in Edgar Poe’s idiostyle

Total visits

views
Вербализация художественного танатологического концепта в идиостиле Эдгара По / Գեղարվեստական տանատաբանական հասկացույթի խոսքային դրսևորման ձևերը Էդգար Պոի անհատական ոճում / The verbalization of artistic thanatological concept in Edgar Poe’s idiostyle 0