Statistics for Этнолингвистические особенности слов-цветообозначений в современном английском языке (в сопоставлении армянским и русским) / Գունանիշ բառերի էթնոլեզվաբանական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում (հայերենի և ռուսերենի զուգադրությամբ)

Total visits

views
Этнолингвистические особенности слов-цветообозначений в современном английском языке (в сопоставлении армянским и русским) / Գունանիշ բառերի էթնոլեզվաբանական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում (հայերենի և ռուսերենի զուգադրությամբ) 0