Statistics for Метод малого параметра для одного класса регулярных гипоэллиптических уравнений / Փոքր պարամետրի մեթոդը ռեգուլյար հիպոէլիպտական հավասարումների մի դասի համար / The small parameter method for one class of regular hypoelliptic equations

Total visits

views
Метод малого параметра для одного класса регулярных гипоэллиптических уравнений / Փոքր պարամետրի մեթոդը ռեգուլյար հիպոէլիպտական հավասարումների մի դասի համար / The small parameter method for one class of regular hypoelliptic equations 0