Statistics for Напряженно-деформированное состояние кусочно-однородной полосы и полуплоскости с трещинами или абсолютно жесткими включениями при наличии температурного поля / Ճաքերով կամ բացարձակ կոշտ ներդրակներով կտոր առ կտոր համասեռ առաձգական շերտի և կիսահարթության լարվածադեֆորմացիոն վիճակը ջերմային դաշտի առկայությամբ

Total visits

views
Напряженно-деформированное состояние кусочно-однородной полосы и полуплоскости с трещинами или абсолютно жесткими включениями при наличии температурного поля / Ճաքերով կամ բացարձակ կոշտ ներդրակներով կտոր առ կտոր համասեռ առաձգական շերտի և կիսահարթության լարվածադեֆորմացիոն վիճակը ջերմային դաշտի առկայությամբ 0