Statistics for Հայաստանի սուլֆիդային հանքերում քեմոլիթոտրոֆ բակտերիաների տարածվածությունը և առանձնահատկությունները կապված մետաղների կենսատարալվացման հեռանկարների հետ

Total visits

views
Հայաստանի սուլֆիդային հանքերում քեմոլիթոտրոֆ բակտերիաների տարածվածությունը և առանձնահատկությունները կապված մետաղների կենսատարալվացման հեռանկարների հետ 0