Statistics for Ակրոբատիկական պարապմունքների ազդեցությունը թույլ տեսնող երեխաների տեսողական ֆունկցիաների վրա / Influence of acrobatic lessons on the condition of the visual function of children with poor vision

Total visits

views
Ակրոբատիկական պարապմունքների ազդեցությունը թույլ տեսնող երեխաների տեսողական ֆունկցիաների վրա / Influence of acrobatic lessons on the condition of the visual function of children with poor vision 0